Konular ve Program

Kongre Bilimsel Program

Bilimsel Programı PDF Formatında İndirmek İçin Tıklayın

Amaç:


İmmün sistem toksisitesi, yoğun bakım gerektiren intoksikasyonlar ve anestezi ilaçlarına bağlı intoksikasyonların tanınması, tedavisi ve önlenmesinin eğitiminin sağlanması amaçlanmıştır.

Kapsamı:


Anesteziyoloji , Yoğun Bakım, İmmūnoloji, Dahiliye, Halk Sağlığı, Acil Tıp, Aile Hekimliği, Toksikoloji, İmmunoloji, Farmakoloji. Bu toplantının katılımcı hedef profili, yoğun bakım, anestezi, iç hastalıkları, halk sağlığı, acil tıp ve aile hekimleri, toksikolog, immünolog, farmakolog, eczacı ve toksikolog eczacılardır.
29.05.2020
09:00-09:20 AÇILIŞ KONUŞMALARI
Açılış Konuşmaları
Klinik Toksikoloji Derneği Başkanı
Prof. Dr. Seval İzdeş

Türkiye ve Dünya’da Klinik Toksikoloji Bilimi
Prof. Dr. Lale Karabıyık
AÇILIŞ KONFERANSLARI
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Gürayten ÖZYURT
09:20-10:00
Kronofarmakolojinin Toksikolojiye Yansımaları
Prof. Dr. İsmail Hakkı Ulus
Acıbadem Üniversitesi

10:00-10:30 Kahve Arası
10:30-11:30 | İmmünotoksikoloji Paneli I
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Seval İzdeş, Doç. Dr. Sibel Oba
İmmün Sisteme Genel Bakış
Doç. Dr. Seyhan Yağar
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ankara Şehir Hastanesi

İmmün Sistem Bozuklukları (Hipersensitivite, Otoimmunite, vb)
Doç. Dr. Elvin Kesimci
Başkent Üniversitesi

Kansere Duyarlılıkta İmmünotoksikoloji
Prof. Dr. Aygen Türkmen
SBÜ GaziosmanbaEAH
11:30-12:30 Sözlü Sunular
Doç. Dr. Seyhan Yağar
12.30-13:30 ÖĞLE YEMEĞİ
13:30-14:30 İmmünotoksikoloji Paneli II
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Lale Karabıyık, Doç. Dr. Ayşe Surhan Çınar
Biyoteknolojik İlaçlarda İmmünojenesite Sorunu
Prof. Dr. Semra Şardaş
İstinye Üniversitesi

Beslenme Alışkanlarının İmmün Sistem Üzerine Etkileri ve Kanser Tedavisindeki Yeri
Doç. Dr. Eren Özçağlı
İstanbul Üniversitesi

Gıda Katkı Maddeleriyle İlişkili İmmünotoksisite
Prof. Dr. Bensu Karahalil
Gazi Üniversitesi
14:30-15.30 İmmünotoksikoloji Paneli III
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Semra Şardaş
İmmünstimulanlar
Prof. Dr. B.Sönmez Uydeş Doğan
İstanbul Üniversitesi

İmmünsupresifler
Prof. Dr. Leyla İyilikçi Karaoğlan
Dokuz Eylül Üniversitesi

DNA Hasarı ve Onarımı
Prof. Dr. Ela Kadıoğlu
Gazi Üniversitesi
15.30-15:50 Kahve Arası
15:50-16:30 Kurucu Başkanımız Anlatıyor
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Mustafa Gönüllü
Kimyasal Silah Maruziyetinde Tedavi Sorunları ve Çözüm Önerileri
Prof. Dr. Gürayten Özyurt
2.Gün 30 Mayıs 2020
9:00- 10:30 PANEL I: Yoğun Bakımda Zehirlenmeler
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Ülkü Aypar , Prof. Dr. Hüseyin Öz
Ozmolar Açığın Zehirlenmelerin Tanı ve Takibindeki Yeri
Doç. Dr. Öznur Şen
İstanbul Haseki EAH

Yoğun Bakımda Çoklu İlaç Kullanımının Getirdiği Toksikolojik Riskler
Prof. Dr. Güldem Turan
İstanbul Fatih Sultan Mehmet EAH

Antidotlarda Güncelleme
Prof. Dr. Birgül Yelken
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
10:30-11:00 Kahve Arası
11:00-11:40 PRO-CON: Lipid Emülsiyon Uygulaması Zehirlenme Tedavisinde Yararlı mıdır? Oturum Başkanları: Prof. Dr. Özge Köner- Doç. Dr. Türkan Kudsioğlu
Prof. Dr. Seda Banu Akıncı
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi
Evet Yararlıdır

Prof. Dr. Ahmet Coşar
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi
Hayır Yararlı Değildir
11.40-12.20: Panel II - Yoğun Bakımda Takip Edilen Zehirlenmeler Literatüründen Seçme Olgular
Uzm. Dr. Firdevs Tuğba Bozkurt
Mehmet Akif İnan EAH

Uzm. Dr. Ayşenur Soytürk
İstanbul Eğitim Araştırma Hastanesi
12:20-13:30 Öğle Arası
13:30-15.00 Panel III: Anesteziklerin Toksik Etkileri
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Tümay Umuroğlu, Prof. Dr. Nur Baykara
İnhalasyon Anesteziklerinin Toksik Etkisi
Prof. Dr. Ayşin Alagöl
İstanbul Bağcılar EAH

Lokal Anesteziklerin Toksik Etkisi
Prof. Dr. İnci Kara
Konya Selçuk Üniversitesi

Analjeziklerin Toksik Etkisi
Doç. Dr. Tülin Akarsu Ayazoğlu
İstanbul Medeniyet Üniversitesi

Perioperatif Ölümlere Toksikolojik Bakış
Prof. Dr. Hülya Türkan
Milli Savunma Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü
15.00-15:30 Kahve Arası
15:30-16:30 Ameliyathane Toksik Açıdan Güvenli bir Çalışma Ortamı mı? Panel IV
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Simay Serin, Prof. Dr. Jale Bengi Çelik
Anestezik Atık Gazların Toksik Etkileri
Doç. Dr. Mehmet Sargın
Konya Selçuk Üniversitesi

İyonize Radyasyonun Toksik Etkileri
Prof. Dr. Dilek İçli
Kocaeli Üniversitesi

Cerrahi Uygulamalara Bağlı Oluşan Toksik Etkiler
Uzm. Dr. Sevgi Kesici
İstanbul Aydın Üniversitesi