Konular ve Program

Kongre Bilimsel Program

Bilimsel Programı PDF Formatında İndirmek İçin Tıklayın
25 Mayıs Cumartesi 2019
08.30-09.00 AÇILIŞ KONUŞMALARI
Prof. Dr. Lale KARABIYIK
Klinik Toksikoloji Derneği Başkanı

Prof. Dr. İsmail CİNEL
Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı

Doç. Dr. Melda TÜRKOĞLU
Türk Dahili ve Cerrahi Yoğun Bakım Derneği Başkanı

Prof. Dr. Mustafa ŞAHİN
Selçuk Üniversitesi Rektörü
AÇILIŞ KONFERANSLARI
Moderatörler: Prof. Dr. Gürayten ÖZYURT, Prof. Dr. Lale KARABIYIK
09.00-09.20
Zehirlenmelerde sirkadiyen ritmin etkisi var mı?
Prof. Dr. Gürayten ÖZYURT

09.20-09.40
Glukoz aslında bir toksin mi?
Prof. Dr. Lale KARABIYIK

09.40-10.00
Sepsis kan zehirlenmesi mi?
Prof. Dr. İsmail CİNEL
10.00-10.40 | 1. OTURUM
Moderatörler: Prof. Dr. Mustafa GÖNÜLLÜ, Prof. Dr. Ali GÜNERLİ
10.00-10.20
Toksik Sendromlar
Prof. Dr. Seval İZDEŞ

10.20-10.40
Antidotlar
Doç. Dr. Faruk ÇİÇEKÇİ
10.40-11.00 ARA
11.00-12.00 | 2. OTURUM
Moderatörler: Prof. Dr. Meral KANBAK, Prof. Dr. Demet AYDIN
11.00-11.20
Zehirlenmelerde Yoğun Bakım Öncesi Acil yaklaşımlar
Prof. Dr. Ayşegül BAYIR

11.20-11.40
Lipid İnfüzyon Tedavisi
Prof. Dr. Aliye ESMAOĞLU

11.40-12.00
Zehirlenmelerde ekstrakorporeal tedavileri
Prof. Dr. Alper YOSUNKAYA
12.00-12.40 | 3. OTURUM
Moderatörler: Prof. Dr. Jale BENGİ ÇELİK, Prof. Dr. Ateş DUMAN
12.00-12.20
Alkol zehirlenmelerinde yoğun bakım yönetimi
Prof. Dr. Birgül YELKEN

12.20-12.40
Yoğun bakımda hidrokarbon alımında asit baz değişikleri ve hasta yönetimi
Prof. Dr. Gülbin AYGENCEL BIKMAZ
12.40-14.00 ÖĞLE YEMEĞİ
14.00-15.00 4. OTURUM
Moderatörler: Prof. Dr. Sema TUNCER, Prof. Dr. Leyla İYİLİKÇİ KARAOĞLAN
14.00-14.20
Trisiklik Antidepresanlarla Zehirlenmelerin Yoğun Bakım Yönetimi
Doç. Dr. Melda TÜRKOĞLU

14.20-14.40
Psikotrop ve Antikonvulsanlarla kritik zehirlenmeler
Prof. Dr. Hafize ÖKSÜZ

14.40-15.00 Analjezik ve anti inflamatuarlarla kritik zehirlenmeler
Prof. Dr. Elvin KESİMCİ
15.00-15.40 | 5. OTURUM
Moderatörler: Doç. Dr. Melda TÜRKOĞLU, Doç. Dr. Hüsamettin VATANSEV
15.00-15.20
Kardiyak İlaçlarla Zehirlenmelerin Yoğun Bakım Yönetimi
Prof. Dr. Seyhan YAĞAR

15.20-15.40
Çoklu ilaç zehirlenmelerinde ilaç etkileşimleri
Dr. Öğr Üyesi İpek DUMAN
15.40-16.00 ARA
16.00-17.00 6. OTURUM
Moderatörler: Prof. Dr. Gülbin AYGENCEL BIKMAZ , Prof. Dr. Birgül YELKEN
16.00-16.20
Bitkisel zehirlenmeler
Prof. Dr. Demet AYDIN

16.20-16.40
Metallerle kritik zehirlenmeler
Prof. Dr. Leyla İYİLİKÇİ KARAOĞLAN

16.40-17.00
Hayvan ısırık ve sokmalarında kritik zehirlenmeler
Dr. Öğr Üyesi İskender KARA
26 Mayıs Pazar 2019
08.30-09:30 OPENING LECTURE
Moderator: Prof. Dr. Ates DUMAN and Prof. Dr. Slavica VUCINIC
08.30-08.50
Toxicovigilance
Prof. Dr. Semra SARDAS

08:50-09.10
Real life risks simulations and challenges for precision medicine.
Prof. Dr. Aristides TSATSAKIS

09.10-09.30
Ironic approach with examples of celebrities for disease, drugs and chemical effects.
Prof. Dr. Hulya TURKAN
09:30-10:30 | Panel-1
Moderator: Prof. Dr. Aristides TSATSAKIS and Prof. Dr. Hiroshi KINOSHITA
09.30-09.50
Paracetamol overdose in the UK
Rafik Bedair

09.50-10.10
Screening of psychoactive substances in biological samples from pediatric patients
Djordjevic Snezana

10.10-10.30
Management of Chemical incidents: Experience of the National Poison Control Centre.
Prof. Dr. Slavica VUCINIC

10.30-11.00 Coffee Break
11.00-12.00 | Panel-2
Moderator:Prof. Dr. Işıl OZKOCAK TURAN, Assoc. Prof. Djordjevic Snezana
11.00-11.20
Role of the National Poison Control Centre in medical management and other stages of disaster management cycle.
Prof. Dr. Slavica VUCINIC

11.20-11.40
Critical management of poisoning with biologic toxins.
Prof. Dr. Shahab NAQVI

11.40-12.00
Critical poisonings with carbon monoxide and other inhalations.
Prof. Dr. Hiroshi KINOSHITA
12.00-14.00 Lunch
14.00-15.30 | Panel-3
Moderator: Prof. Dr. Hülya TURKAN and Prof. Dr. Shahab NAQVI
14.00-14.30
Bio-monitoring and risk assessment for pesticides and other xenobiotics.
Prof. Dr. Aristides TSATSAKIS

14.30-15.00
Acute organophosphate poisoning in Japan.
Prof. Dr. Hiroshi KINOSHITA

15.00-15.30
Common poisonings in Pakistan that are not so common in developed world.
Prof. Dr. Shahab Naqvi
15.30-16.00 Coffee Break
16.00-17.30 | Panel-4
Moderator: Prof. Dr. Lale KARABIYIK, Prof. Dr. Seval IZDES
16.00-16.30
Medical care and treatment of injuries from nerve agents
Prof. Dr. Christopher TIMPERLEY

16.30-17.00
Organization of Intensive Care for Poisoning as terrorist attack
Prof. Dr. Isil OZKOCAK TURAN

17.00-17.30
Intensive care protocols of poisoning.
Doç. Dr. Nimet SENOGLU
17.30-18.30 Regular general assembly
16.00-17.30 | Panel-4 Moderator: Prof. Dr. Lale KARABIYIK, Prof. Dr. Seval IZDES
16.00-16.20
Trauma networks in action- Lessons from London and NBC
Prof. Dr. Rafik Bedair

16.20-16.40
Organization of Intensive Care for Poisoning as terrorist attack
Prof. Dr. Isil OZKOCAK TURAN
16.40-17.00
Intensive care protocols of poisoning.
Doç. Dr. Nimet SENOGLU

17.00-17.20
Identification of new psychoactive substances – analytical possibilities and problems
Assoc. Prof. Djordjevic Snezana
SÖZLÜ SUNU OTURUMLARI (25- 26 Mayıs 2019)
Sözlü Sunu Oturumu 1:
Prof. Dr. Alper YOSUNKAYA ve Dr. Öğr Üyesi Mehmet SARGIN

Sözlü Sunu Oturumu 2:
Prof. Dr. Turgay ÖCAL ve Prof. Dr. İnci KARA

Sözlü Sunu Oturumu 3:
Prof. Dr. Hafize ÖKSÜZ ve Doç. Dr. Neslihan GÜRBÜZ

Sözlü Sunu Oturumu 4:
Prof. Dr. Elvin KESİMCİ ve Dr. Öğr Üyesi Beliz BİLGİLİ

Sözlü Sunu Oturumu 5:
Prof. Dr. Seyhan YAĞAR ve Dr. Öğr Üyesi Sevgi KESİCİ
27 Mayıs Pazartesi 2019
09.00-10.00 Panel-7
Moderatör: Prof. Dr. Dilek MEMİŞ ve Prof. Dr. İnci KARA
09.00-09.30
Pediyatrik zehirlenmelerde yoğun bakım yönetimi
Doç. Dr. Resul YILMAZ

09.30-10.00
Akılcı ilaç kullanımı
Prof. Dr. Dilek MEMİŞ
10.00-11:00 Kapanış